مسائل متفرقه

مسافر می تواند در مسجدالحرام و مسجد پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، (بلکه در شهر مکه و مدینه) و مسجد کوفه و حرم حضرت سیدالشهداء علیه السلام نماز را تمام بخواند، ولی احتیاط آن است که اگر در فاصله زیاد از اطراف ضریح مقدس سید الشهداء (ع )مانند مسجد قسمت شمالی حرم نماز بخواند شکسته بجا آورد.

کسی  که می داند مسافر است و باید نماز را شکسته بخواند اگر در غیر چهار جائی که در مسأله قبل بیان شد، عمداً تمام بخواند نمازش باطل است، و اگر فراموش کند که نماز مسافر شکسته است و تمام بخواند و قبل از گذشتن وقت نماز یادش بیاید، باید دوباره بخواند و اگر بعد از وقت یادش بیاید، قضا لازم نیست.

کسی  که می داند مسافر است، و باید نماز را شکسته بخواند، اگر در عدد رکعات اشتباه کرد و به جای دو رکعت که بنا داشت بخواند چهار رکعت خواند چنانچه در اثناء وقت متوجه شد باید دو رکعتی اعاده کند و اگر بعد از وقت متوجه شد بنا بر احتیاط واجب قضا نماید.

کسی  که اساساٌ نمی داند وظیفۀ مسافر نماز شکسته است و هنوز این مسأله را نشنیده است، چنانچه نمازی را که باید شکسته می خواند، تمام بخواند، نمازش صحیح است.

کسی که می داند نماز مسافر شکسته است، ولی چون بعضی از جزئیات آن را نمی داند (مثلاً نمی داند نماز در چهار فرسخ رفت و برگشت شکسته است)، نمازش را تمام بخواند، چنانچه در وقت معلوم شود، باید دوباره شکسته بخواند و اگر نخواند باید قضا نماید، ولی اگر بعد از گذشتن وقت معلوم شود، قضا لازم نیست.

کسی که می داند نماز مسافر شکسته است، اگر به گمان این که فاصله تا مقصد معین کمتر از هشت فرسخ است، تمام بخواند و در وقت بفهمد که سفرش هشت فرسخ یا بیشتر بوده، باید دوباره شکسته بخواند و اگر بعد از وقت بفهمد قضا لازم نیست.

اگر فراموش کند که مسافر است و نماز را تمام بخواند چنانچه در وقت یادش بیاید باید شکسته به جا آورد و اگر بعد از وقت یادش بیاید قضا لازم نیست.

کسی که باید نماز را تمام بخواند، اگر شکسته به جا آورد نمازش باطل است، و باید اعاده کند و اگر وقت گذشته قضا نماید و مسافری که قصد ماندن ده روز در جائی داشته و به جهت ندانستن حکم مسأله، نماز را شکسته خوانده، بنا بر احتیاط واجب تمام هم بخواند.

اگر فراموش کند که مسافر است، یا سفر او هشت فرسخ است، و مشغول نماز چهار رکعتی شود و در اثناء نماز یادش بیاید، چنانچه  به رکوع رکعت سوم نرفته، باید نماز را دو رکعتی تمام کند، و اگر به رکوع رکعت سوم رفته نمازش باطل است و باید شکسته بخواند.

کسی که بعضی از  خصوصیّات نماز مسافر را نمی داند (مثلاً نمی داند که اگر چهار فرسخ برود و چهار فرسخ برگردد باید شکسته بخواند)، چنانچه نماز را به نیت چهار رکعت شروع کند و پیش از رکوع رکعت سوم مسأله را بفهمد، باید نماز را دو رکعتی تمام کند و اگر در رکوع رکعت سوم، یا بعد از آن متوجه شود، نمازش باطل است.و اگر به مقدار یک رکعت هم از وقت باقی باشد باید آن را شکسته بخواند .

مسافری که باید نماز را تمام بخواند اگر به جهت ندانستن مسأله نماز را به نیت دو رکعت شروع کند و در اثناء نماز مسأله را بفهمد باید نماز را چهار رکعتی تمام کند.

 کسی که در وقت نماز، مسافر بود و نمازش را نخواند و پیش از تمام شدن وقت به وطن یا جائی که می خواهد ده روز بماند رسید، باید نماز را در آنجا تمام بخواند. و بعکس کسی که در وقت نماز در وطن یا محل اقامت بود و نماز نخوانده مسافرت کرد، باید در سفر آن نماز را شکسته بخواند.

نمازی که باید تمام یعنی چهار رکعتی خوانده شود، (ظهر و عصر و عشاء) قضایش هم چهار رکعتی است، هرچند در سفر خوانده شود و نمازی که باید شکسته خوانده شود، قضایش هم شکسته است، هرچند در وطن یا محل اقامت خوانده شود.

مستحب است مسافر (بلکه هر نمازگزاری) بعد از نمازهای واجب سی مرتبه بگوید: «سبحان الله و الحمدلله و لااله الاالله و الله اکبر» و برای مسافر بهتر است این ذکر را بعد از نمازهای شکسته شصت مرتبه بگوید.