ترجمۀ ذکر رکوع و سجود و ذکرهای مستحب

 « سُبحانَ رَبِّیَ اَلعَظیم  وَ بِحَمدِهِ »

پاک و منزّه است پروردگار بزرگ من ، و او را سپاس می گویم.

« سُبحانَ رَبِّیَ الاَعلَی وَ بِحَمدِهِ »

پاک و منزّه است پروردگار بلند مقام من، و او را سپاس می گویم.

« سُبحانَ اللهِ »

پاک و منزه است خدا

« سَمِعَ اللهِ لِمَن حَمِدَهُ »

خدا بشنود (بپذیرد) ثنای کسی را که ثنایش گوید

« أستَغفِرُ اللهَ رَبِّی وَ اَتوبُ إلَیهِ »

طلب آمرزش می کنم از خدا پروردگار خودم و به طرف او بازگشت می نمایم.

« بِحَولِ اللهِ و قوّته أَقُومُ وَ أَقعُدُ » 

به یاری خدا بر می خیزم و می نشینم.