ترجمۀ نماز

«بِسمِ اللهِ الرَّحمَنِ الرَّحِیم»

بِسمِ الله : به نام خدا (ذات جامع همۀ کمالات و منزّه از همۀ نقص ها)

الرَّحمَنِ : (خدائی که) رحمتش فراوان و بی نهایت است.

الرَّحِیمِ : (خدائی که ) رحمتش ثابت و پایدار است.

«اَلحَمدُ لِلهِ رَبِّ العلَمِینَ»

ثنا و ستایش مخصوص خداوندی است که مدبّر و پروردگار جهانیان است.

« اَلرَّحمَنِ الرَّحِیمِ» : تر جمه اش گذشت.

«مَالِکِ یَومِ الدِّینِ» : (خداوندی که) صاحب  روز جزا است.

« اِیَّاکَ نَعبُدُ وَ اِیَّاکَ نَستَعِینُ» : (خداوندا) تنها تو را عبادت می کنیم و تنها از تو یاری می جوئیم.

«اِهدِنَا الصِّرطَ المستَقِمَ» 

ما را به راه راست هدایت فرما.

« صِراطَ الَّذِینَ اَنعمتَ عَلَیهِم»

راه کسانی که به آنان نعمت دادی.

« غَیرِ المَغضُوبِ علَیهِم وَ لَا الضَالِّینَ»

نه ( راه ) غضب شدگان ، و نه ( راه ) گمراهان.

« بِسمِ اللهِ الرَّحمَنِ الرَّحِیمِ» : ترجمه اش گذشت.

« قُل هُوَ اللهُ اَحَدٌ»

بگو ( ای محمّد صلی الله علیه و آله و سلّم ) اوست خدای یکتا .

« اَللهُ الصَّمَدُ»

خدا است که همۀ نیازمندان قصد او کنند.

« لَم یَلِد وَ لَم یُلَد »

نه ( فرزند) زاد ، و نه زاده شد.

« وَ لَم یَکُن لَهُ کُفُواً اَحَدٌ »

و هرگز برای او همتائی نبوده است.