قنوت

در تمام نمازهای واجب و مستحب، پیش از رکوع رکعت دوّم، قنوت مستحب است ولی در نماز شفع اگر قنوت می خواند باید آن را به رجاء ثواب بخواند، و در نماز وتر با آن که یک رکعت می باشد خواندن قنوت پیش از رکوع مستحبّ است، و نماز جمعه در هر رکعت یک قنوت دارد و نماز آیات پنج قنوت و نماز عید فطر و قربان در رکعت اول پنج قنوت و در رکعت دوّم چهار قنوت دارد و احتیاط در نماز عید فطر و قربان آن است که قنوت ها ترک نشود.

اگر بخواهد قنوت بخواند بنابر احتیاط، لازم است دست ها را بلند کند، و خوب است به رجاء ثواب کف آنها را مقابل صورت، رو به آسمان و پهلوی هم نگه دارد، و غیر شست انگشت های دیگر را به هم بچسباند ، و به کف دست ها نگاه کند.

در قنوت هر ذکر و هر دعائی کافی است و بهتر است بگوید: «لا اِلهَ اِلَّا الله الحَلیمُ الکَرِیمُ، لا اِلهَ الَّا اللهُ العَلِیُّ العَظیمُ، سُبحانَ اللهِ رَبِّ السَمَوَاتِ السَّبع، وَ رَبِّ الاَرَضِینَ السَّبع، وَ ما فیهِنَّ وَ ما بَینَهُنَّ وَ رَبِّ العَرشِ العَظیمِ، وَ الحَمدُ لِلهِ رَبِّ العلَمِینَ».

مستحب است انسان قنوت را بلند بخواند ولی برای کسی که نماز را به جماعت می خواند اگر امام جماعت صدای او را بشنود بلند خواندن قنوت مستحب نیست.

اگر عمداً قنوت را نخواند قضا ندارد، و اگر فراموش کند و پیش از آن که به اندازۀ رکوع خم شود یادش بیاید مستحب است بایستد و بخواند و اگر در رکوع یادش بیاید مستحب است بعد از رکوع قضا کند و اگر در سجده یا بعد از آن یادش بیاید مستحب است بعد از سلام قضا نماید .