اذان و اقامه

برای مرد وزن مستحب است پیش از نمازهای واجب یومیه (شبانه روزی) اذان و اقامه بگویند، و در نمازهای دیگر - واجب باشد یا مستحب- اذان و اقامه نیست، ولی پیش از نماز عید فطر و قربان در صورتی که به جماعت خوانده شود، مستحب است سه بار ندا دهند: ((الصلاة))، و در نمازهای واجب دیگر مانند نماز آیات سه مرتبه ((الصلاة)) را به امید این که مطلوب خدا باشد، بگویند.

بچه به دنیا که آمد مستحب است در گوش راست او اذان و در گوش چپش اقامه بگویند و بهتر آن است که در روز اول ولادت باشد.

اذان هیجده جمله است: الله اکبر چهار مرتبه، اشهد ان لا اله لا الله،ا شهد ان محمدا رسول الله، حی عل الصلاة، حی عل الفلاح، حی علی خیر العمل، الله اکبر، لا اله الا الله هر یک دو مرتبه.

و اقامه هفده جمله است: یعنی دو مرتبه الله اکبر از اول جمله های اذان و یک مرتبه لاا له الا الله از آخر آن کم می شود و بعد از گفتن حی علی خیر العمل دو مرتبه قد قامت الصلاه اضافه می گردد.

اشهد ان علیا ولی الله جزء اذان و اقامه نیست، ولی چون ولایت آن حضرت اکمال دین و اتمام نعمت از جانب خداوند می باشد، شهادت دادن به آن به همین قصد در همه حال، بخصوص بعد از اشهد ان محمداً رسول الله، رجحان دارد.