چيزهائي كه بر جنب حرام است

نج چیز بر جنب حرام است 

«اول»: رساندن جائی از بدن خود به خط قرآن یا به اسم خدا- جل شأنه- به هر لغت که باشد، بلکه به صفات خاصّۀ او و اسم مبارک پیامبر اکرم (صلّی علیه و آله و سلّم) و سایر پیامبران و اسامی امامان (علیهم السلام) و اسم حضرت زهرا (سلام الله علیها)، نیز جائی از بدن خود را (به تفصیلی که در وضو در مسأله 325 گذشت) نرساند.

«دوم»: رفتن در مسجدالحرام و مسجد پیغمبر(صلی علیه وآله و سلّم)، اگر چه از یک در، داخل و از در دیگر، خارج شود. 

«سوم»: توقف در مساجد دیگر، ولی اگر از یک در مسجد، داخل و از در دیگر، خارج شود و مسجد را راه عبور قرار دهد مانعی ندارد، و همچنین است بنابر احتیاط واجب حرم معصومین(علیهم السلام). 

«چهارم»: گذاشتن چیزی در مسجد اگر برای این کار داخل مسجد شود، و بنابر احتیاط واجب در حال عبور از مسجد یا از خارج آن هم چیزی در آن نگذارد. 

«پنجم» خواندن هر یک از آیه هائی که سجده واجب دارند، و آنها در چهار سوره هستند اول: سوره سی و دوّم قرآن (الم تنزیل) دوم: سوره چهل و یکم( حم سجده- فصلت-) سوّم: سوره پنجاه و سوّم (والنجم) چهارم سوره نود و ششم(اقرأ)و احتیاط آن است که آیه های دیگر، یا قسمتی از آیه های دیگر این سوره ها را نیز نخواند.