مسأله212

اهل کتاب (یهود و نصاری) ذاتا پاک می باشند چنانکه در مسألۀ 107 گذشت، امّا کافر غیر کتابی اگر شهادتین بگوید؛ یعنی به یگانگی خدا و نبوّت خاتم الانبیاء صلّی الله علیه و آله و سلّم به هر لغتی که معنایش را می فهمد، شهادت بدهد، مسلمان می شود و بدن و آب دهان و بینی و عرق او پاک می گردد، ولی اگر موقع مسلمان شدن عین نجاست به بدن او بوده، باید آن را بر طرف کند و جایش را آب بکشد، بلکه اگر پیش از مسلمان شدن عین نجاست بر طرف شده باشد، احتیاط واجب آن  است جای آن را آب بکشد.