مسأله1607

اگر چیزی را به اعتقاد این که راست است به خدا یا پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم یا امام علیه السلام نسبت دهد و بعد بفهمد دروغ بوده، روزه اش باطل نمی شود.