مسأله1605

اگر روزه دار به خدا و پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم و امامان معصوم علیهم السلام، عمداً چیزی نسبت دهد که دروغ است- خواه با گفتن باشد یا نوشتن یا اشاره و مانند آن- روزه اش باطل می شود، هرچند بلافاصله بگوید دروغ گفتم یا توبه کند، و دروغ بستن به سایر انبیاء و حضرت فاطمه (علیهم السلام) نیز بنا بر احتیاط همین حکم را دارد.