عید مبعث بر تمام مسلملنان جهان تبریک و تهنیت باد.
دفتر آیت الله العظمی دوستی زنجانی دام عزه