دیدار آیت الله العظمی دوستی زنجانی با آیت الله فاضل لنکرانی