آیا برپایی جشن با رعایت ضوابط شرعی در موالید حضرات ائمه (ع)، مبعث و عید غدیر جایز است؟

اگر مشتمل بر یکی از عناوین محرمه نباشد جایز بلکه مطلوب است. والله العالم